Паметникът 1300г. България получи статут

Мемориален комплекс „Създатели на българската държава“ получи статут на паметник на културата с национално значение. Това става ясно от издадена вчера заповед на министъра на културата Боил Банов.

Благодарим на всички, които ни подкрепиха и работиха за тази кауза.

Статутът ще даде правото на община Шумен да кандидатства за държавни средства, с които да поддържа и ремонтира комплекса.

Територията на недвижимата културна ценност се определя като защитена територия за опазване на недвижимото културно наследство“.

Териториалния обхват на комплекса включва 842269.92 кв.м. площ паметника, площадните пространства, сгради (каса, кафе, тоалетна и др.), стълбите към паметника, водната каскада, пешеходния и автомобилен път към комплекса, паркинга и др.

Според предписанията за опазване се забранява строителството, с изключение на дейности, свързани с реставрацията или консервацията на Паметника, забраняват се привнасяне на нови монументално-декоративни елементи и паметни знаци, както и поставянето на ограждения, изключение правят само тези, които служат за обезопасяване. Не се допуска поставяне на рекламни елементи и съоръжения и преместваеми обекти.

Пространството около Паметника остава достъпно за провеждане на концерти, експозиции, ритуали, чествания, събирания и др., като изискването е те да не застрашават опазването на културната ценност.