Начало » Традиции и обичаи » Шуменските занаяти

Шуменските занаяти

Шуменските занаяти водят началото си от дълбока древност. Развиват се занаятите, свързани със земеделието и домашния бит – кожарство, шивачество, тъкачество, железарство.

През периода на същинското Възраждане Шумен е развит занаятчийски и търговски град. В града се упражняват около 40 занаята. Според официално преброяване от 1866 г. , 3/4 от населението е заето със занаятчийско-търговска дейност. Основни занаяти са били дикиджийство /обущарство/, папукчийство /чехларство/, кожарство, кожухарство, сарачество, бакърджийство, калайджийство, бояджийство, железарство, грънчарство, дюлгерство /зидарство/, куюмджийство /златарство/, абаджийство, мутафчийство и др.

В настоящия момент в община Шумен има представители от всички групи занаяти. Те са както в областта на строителството, реставрацията, електротехниката и металообработването, обработката на дървени и други материали,  така и  в областта на шивачеството, текстила и кожухарството, дамското и мъжкото шивачество, производство на храни и напитки, стъкларството и керамиката. Шумен има много добри фотографи, които достойно представят града ни на много изложби. Много дейни са и представителите на групата на художествените занаяти, като майсторите на художествена обработка на кожа, изработване на изделия от ковано желязо, везбарство, художествено плетиво, изработване на национални кукли, иконопис, художествена керамика, обработка на дърво, които участват на изложби и панаири.

ФОЛКЛОР

Линията Русе – Разград – Шумен – Варна е граница на Северняшка и Добруджанска етнографски области. Това местоположение на Шумен го определя като смесен район. Коренното население се допълва от инородни групи, както следва: тракийци /предимно от Беломорска Тракия/, добруджанци, балканджии /от Габровския край/, шопи, македонци. Етноси- турци, роми, евреи и арменци.

Този цвят от различни етнографски области дава своето отражение в архитектурата, обредите, обичаите,  песните, хората и народната носия.

В северната част  е влиянието на Добруджа. В източната част /Сърта/ – на Гагаузите от Варненско.  Западната част е под влиянието на Северняшката етнографска област, а местния фолклор е съсредоточен в районите на Преслав и Смядово.

Традиционното облекло в Шуменския край, обхващащо хронологическите граници от края на ХІХ  и началото на ХХ век, се причислява към т.н. в етнографската литература „двупрестилчен” тип женско облекло и мъжко „чернодрешно” облекло. Женския традиционен костюм се явява в две разновидности : от района на Провадийския сърт и Преславско-Смядовския район.