Начало » Традиции и обичаи » Национално дружество „Традиция“

Национално дружество „Традиция“

Национално дружество “Традиция” е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи професионални и любителски интереси към традициите във въоръжените сили по отношение на моралните ценности, воинските ритуали, униформените облекла, нагръдните знаци, историческото оръжие и военните символи.

В регионалният клон в гр. Шумен членуват над четиридесет колекционери, реставратори и почитатели на историческите хладни, огнестрелни оръжия и др.

Членовете са с официална клубна униформа, пресъздаваща близо половинвековната национална четническа традиция – от Първата българска легия (1862 год.) до Илинденско-Преображенското въстание (1903 год.). Клубните членове разполагат с униформи от различни епохи – средновековни, хайдушки, опълченски, руски артилерийски (от 1877-78 год.), и др. Огнестрелното ни въоръжение (пушки и револвери) е автентично и годно да възпроизвежда изстрели с халосни боеприпаси за културни цели. бул.“Славянски“19