Начало » Традиции и обичаи » Дружество на краеведите – гр. Шумен

Дружество на краеведите – гр. Шумен

Дружеството на краеведите е учредено на 20 декември 1991 г. по инициатива на краеведи – главно учители-пенсионери, музейни работници, специалисти от Държавен архив. През годините то развива своята дейност с пълната подкрепа на НЧ „Д. Войников“. Днес наброява около 30 души, които са обединени от една цел – издирването, опазването, съхраняването и популяризирането на архивни материали, спомени, биографични данни и др., свързани с материалната и духовна култура на Шуменския регион.
       Предмет на изследванията на шуменските краеведи са редица събития като: Съединението, Сръбско-българската война през 1885 г., Втората световна война, Освобождението на Шумен. Централно място в изледванията заемат шуменци и техните родолюбиви дела. Открити и уточнени са многобройни факти, имена и дати, свързани с важни за града и региона ни събития.
    Дружеството се ръководи методически от Съюза на краеведите в България със седалище Велико Търново. Като признание за родолюбивата си дейност някои от шуменските краеведи са удостоени със званието „Заслужил краевед“.
       Дружеството води системна народополезна дейност.

За повече информация относно дейности и предстоящи събития:

тел: +359 (54) 877 597
e-mail: kraevedi.shumen@abv.bg
www.kraevedi.shumen-ab.com