Начало » Събития » Събор „Магическата Мадара“

Събор „Магическата Мадара“

Територията на НИАР „Мадара”

19 ЮНИ 2022 г.

13:00 ч.

Мадара е обитавано място повече от 5000 години. Скалите и водата тук са били свещени и магически за траки, римляни, българи езичници, християни и мюсюлмани. Тук са се преплитали пътищата на религии, народи и култури. Затова мястото и времето на провеждането на събора са избрани не случайно.

„Стремежът е участници и посетители да се доближат максимално до средновековния начин на живот, да се запознаят гостите с бит, облекло, кухня, занаяти, ритуали и обичаи, воинско снаряжение и въоръжение, характерни за този период по нашите земи“ – сподели Юри Йоргов, главен уредник на НИАР „Мадара“ и член на НД „Традиция“, Регионален клон Шумен.
Времето на събора е непосредствено след Еньовден – древния празник на лятното слънцестоене, съчетал в себе си християнство, езичество и губещ дирите си в предисторически времена. Във връзка с него ще бъдат възстановени и изпълнени ритуали и обреди – народни, християнски и езически. С тях ще се върнем към корените, към оная българска древност, изгубена във времето. Там би трябвало да потърсим сила и опора, за да не се изгубим като народ. Събитието е своеобразен събор-поклонение към началото, откъдето е започнало всичко за народа ни на това късче земя, което наричаме „наше”. Това е начин да надградим с „живи картини” богатото българско минало, да покажем дейността на българските реконструкторски клубове и да привлечем допълнителен брой туристи и посетители, имащи интерес към българската история.

“Пред скалния релеф ритуално се поставя шепа пръст, традиция, началото на която бе поставено на първото издание на събора през 2016 г. с поставяне на пръст от различни краища на българските земи през вековете, с посланието: „Така, както се събира земята ни, така да се съберат и всички българи по света“.


Организатори: Община Шумен, РИМ Шумен, НД Традиция – РК Шумен.

Място на провеждане: Територията на НИАР „Мадара”