Начало » Природа » Природен парк „Шуменско плато“

Природен парк „Шуменско плато“

Природен парк „Шуменско плато” заема 3 929 ха от едноименното плато. Обявен е за защитена територия през 1980 г. с цел съхраняване на  растенията, животните и  местата за отдих. Обликът на парка се определя от платовидния релеф, разнообразните повърхностни и подземни карстови форми  и смесените широколистни гори.

Шуменското плато съчетава в едно природната красота с историята и културата на региона. Духът на отминалите времена може да се почувства само в неговото лоно – покрай старинните крепости и поселения, в безмълвието на скалните манастири и под гранитния лъв, увенчаващ днес платото. ПП „Шуменско плато” е привлекателно място за отдих, спорт и туризъм през всички годишни сезони. Достъпът до парка е осигурен по добре изградена пътно-алейна мрежа. Многобройни туристически маршрути отвеждат до интересни релефни форми, природни кътове, исторически забележителности, скални феномени и туристически хижи.

В парка има добри условия за практикуване на  пешеходен и велотуризъм, туристическо ориентиране, скално катерене, спелеотуризъм, парапланеризъм и др. Има изградени кътове за краткотраен отдих сред природата и «Горско училище» за най-малките посетители на парка.

 

За повече информация:

Дирекция Природен парк „Шуменско плато“
гр. Шумен, ул. „Стара планина” 2, п. к. 160;
Tел/ факс: +359 (54) 800 765
www.shumenskoplato.net