Начало » Природа » Пещери

Пещери

ПЕЩЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ШУМЕНСКО ПЛАТО

Пещера „Бисерна” (Зандана) е най-дългата (около 3 000м, от които са картирани 2 200м) и най-красива пещера на Шуменското плато. Намира се в местността „Кьошковете”, на 1 км западно от гр. Шумен, на 404 м надморска височина. Пещерата е наклонена, възходяща, разконена, двуетажна и водна, с постоянно изтичаща от нея вода. Входът й е на около 50 по-ниско от билото на платото и е със североизточно изложение. По свода на пещерата има множество различно осветени сталактити, които на места се сливат в красиви и разнообразни завеси. Подът е осеян със сталагмити. Срещат се и много различни по форма и големина сталактони и някои причудливи форми като „Замъка”, „Пчелния кошер”, „Кактусите”, „Трона”, „Кораба” и др. Големият нощник е най-често срещаният представител на прилепите, обитаващи пещерата.

Близо до естествения вход на Бисерна някога е имало „самодивско кладенче”, известно с чудодейната си вода. Днес то е пресъхнало, а с скалата под него е запазена историческа плоча с надпис от времето на цар Фердинанд (края на XIXв. ).

Обектът не е отворен за посещения.

 
„Тайните понори” е типична пропастна пещера, входът на която е разкрит през 1983г. Намира се югозападно от Шуменска крепост, в местността „Дългите поляни”, до туриситически заслон „Детелина”. С достигната при проучванията дълбочина от 101м тя е най-дълбоката пещера в Североизточна България. Състои се от две основни водни галерии (с постоянно течащи пещерни потоци) – Източна и Западна, свързани със суха Съединителна галерия. Общата им дължина е 1 716м.

 
„Младост” се намира югоизточно от паркинга при Стария град, в близост до туристически заслон „Детелина”. Пещерата е влажна, понорна, разклонена и двуетажна. Входът й се намира на 440м надморска височина. Общата дължина на галерите е 122м.

 
„Сулумара”(„Русалка”) представлява малка водна пещера, намираща се в местността „Кьошковете”. Дълга е 35м и е дълбока 26м. Дава началото на преминаващата през гр. Шумен река „Поройна”, чийто режим е напълно зависим от падналите валежи. Пред пещерата има чешма с няколко каменни корита.

 
„Находка 13” е разположена на около 500 м югозападно от Стария град, в резерват „Букака”. Дължината й е 470м. Тук могат да се срещнат единични екземпляри прилепи.

 
Входът на „Бездънната пропаст” е разположен западно от Лозевската пещера. Дължината й е 131м. Пещерата е трудно проходима, със слаби карстови образувания и калцитни кристали.

 
Други пещери по платото с дължина под 100м са: „Звездната пещера” („Манастирската”), „Лабиринта” („Катакомбите”), „Делибурана” и Лозевската пещера