Начало » Маршрути и атракции » Туристическо дружество „Мадарски конник“

Туристическо дружество „Мадарски конник“

През 1943г. туристът Любомир Търговски прави дарение на туристите, като оставя къщата си за туристически дом. След създаването на туристическото дружество „Мадарски конник” и БТС, започва период на развитие на туристическото движение. Шуменци участват в републикански прояви – походи, алпиниади, пещерни прониквания. В многодневния поход „Ком-Емине” шуменци участват 3 пъти, а един път го провеждат самостоятелно. Отличават се Л. Симеонов, Д. Ангелов, д-р В. Горчев, Ст. Иванов, Вяра Кирилова и Арам Мазурян. На похода „По пътя на Ботевата чета” шуменци редовно заемат призовите места. Традиционен става и похода „По стъпките на Волов”. Международните прояви са изкачването на балканските първенци вр. Митикас – планината Олимп, вр. Молдовяно – Карпатите. Шуменски алпинисти са били на върхове в планините Ношак, Памир, Тян-шан и Кавказ в Алтай. През този успешен период за дружеството се построяват хижите „Мадарски конник” и „Върбишки проход”. Екскурзионното летуване се радва на голяма популярност.

Туристическо дружество „Мадарски конник” започва своята ефективна дейност, която продължава и сега. Въпреки много трудности, тя се подпомага активно от следните клубове:

  • Клуб по пешеходен туризъм  /КПТ/ „Шуменска крепост” с председател Борис Петрунов
  • Туристически клуб „Висока поляна” с председател Елеонора Стоянова
  • Туристически клуб „20 минути” с председател Теодора Михайлова
  • Клуб „Планинарство” с председател Петър Петров
  • Спортен клуб по ориентиране / СКО/ „Мадарски конник” с председател Кирил Захариев
  • Клуб „Туристи ветерани” с председател Върбан Върбев
  • Туристически хор „Планинско ехо” с председател Даниела Челебиева

За контакти :
Туристическо дружество „Мадарски конник”
гр. Шумен, ул. „Христо Ботев” 15
Тел./ факс: +359 (54) 978 448
Председател на ТД „Мадарски конник” – Ангел Филипов
Тел: +359 (0) 896 688 543 – група БТС, +359 (0) 896 688 544
Email: tdmadarski_konnik.bts@abv.bg


ТУРИСТИЧЕСКИ ХИЖИ КЪМ ТД” МАДАРСКИ КОННИК” ШУМЕН


Хижа „Мадарски конник”
с. Мадара, област Шумен
капацитет – 70 места
тел. + 359 (0)896 688 536 – група Мтел на БТС
тел. + 359 (0)898 829 596
тел. + 359 (0)876 631 618 – Димо Димов;  

Хижа „Букаците”
местност „Осмарски колонии”, Шуменско плато
капацитет –  20 места
тел. + 359 (0)894 722 763 /група Мтел на БТС/ – Вилдан
тел. + 359 (0)895 483 772 Хинко;

Хижа „Върбишки проход”
гр. Върбица, област Шумен
капацитет – 65 места
тел. +359 (0)5391 2021; +359 (0)878 969 132 – Николай и Жана

Хижа „Тича”
местността до стената на язовир Тича, област Шумен
капацитет – 30 места
тел. +359 (0)895 467 073 – Станислав Колев

Клубове

КЛУБ „ШУМЕНСКА КРЕПОСТ”

           Клуб „Шуменска крепост” е с председател Борис Петрунов. Със значително участие в дружествените и богат собствен календар от прояви – 14 на брой. Най-значим от тях е 7-дневен поход в Средна Стара планина – х.Кашана, х. Паскал, х. Вежен, х Ехо и х. Козя стена, х. Хайдушка песен, х. Коман. Като постоянен водач се изявява председателят на клуба, както и Димитър Върбанов. Други прояви са поход до Царева ливада, поход Цветница във Върбишки Балкан, Черноморско лято на х. Ветеран. Най-изявени участници са Сн. Добранова, Валентина Бончева, Димитър Върбанов, Чубра Янкова, Марин Ангелов, Галин Великов. От клуба има участник в тазгодишното издание на похода “Ком-Емине” – Емил Филипов.

КЛУБ „ПЛАНИНАРСТВО”

        Клуб „Планинарство” е с председател Петър Петров. Клубът с гордост споделя впечатления от февруарското изкачване на Скакавица, както и от вр. Клайнклокнер – 3876м, на път за Гросглокнер през август в Австрия, походи в Стара планина и Пирин през август и октомври 2010 г. Основни водачи са П. Петров, Живко Топалов. Най-изявени участници са Елена Станева, Денчо Денев, Стефан Димитров и Г. Ганчев.

КЛУБ „ ВИСОКА ПОЛЯНА”

       Клуб „ Висока Поляна” е с председател Елеонора Стоянова, с активната подкрепа на В.Кирилова. Най-значимата проява на клуба е 8-дневното екскурзионно летуване в Родопи през август с посещение на о. Тасос. Клубът взема участие във всички дружествени прояви. Членове на клуба редовно участват в женския поход на БФТ – 50-ти през 2010 г., на Провадийското и Роякското плато. Изявени водачи са В Кирилова и Е. Стоянова, най-активни участници са Иванка Петрова, Катя Добрева, Гарабед Гарабедян, Цонка Петрова, Светослав Григоров и Теменужка Минева.

КЛУБ „20 МИНУТИ”

       Клуб „20 Минути” е с председател Теодора Михайлова и водачи Георги Миланов и Росен Владимиров.  Основни прояви са екскурзионно летуване през юли в средна Стара планина –  7 дни, посещение на Чудните скали, летуване на Фичоза – х. Ветеран. Най-активни туристи са Лиляна Великова, Йорданка Вълчанова, Кремена Маринова, Донка Димитрова, Мариан Атанасов, Диана Атанасова и Жечко Жеков.

КЛУБ  „ТУРИСТИ ВЕТЕРАНИ”

         Клуб „Туристи Ветерани” е най-многобройният клуб в ТД, с председател Върбан Върбев и богата туристическа програма през 2010г. Значими прояви са походът в Осогово – вр. Руен, поход до Силистра, до Берковица, поход в Странджа до Резово. Основни водачи са В. Върбев, Нелли Николова, Неделчо Неделчев, Атанаска Куртева, Добринка  Георгиева, Василена Тетовска, Мара Николова и Денчо Денев.
Клубът развива богата и многостранна дейност – походно-туристическа, културно-масова, трудова, екология и околна среда. Не се пропуска нито един празник без да се отбележи, бил той от фолклорния календар – битово-традиционен или свързан с историческо събитие – национални празници и бележита годишнина.

ХОР „ПЛАНИНСКО ЕХО”

Хор „Планинско ехо“ е създаден през 1988 г. и през 2008 г. отбеляза своя 20-годишен юбилей. През настоящата година туристическият хор организира и проведе на 16 май, с подкрепата на Община Шумен, Общинското предприятие за туризъм и ТД“Мадарски конник“, IV национален туристическо-песенен празник „Оттука започва България“. На 11 юни шуменският хор с диригент Наташа Христова представи достойно Община Шумен в XXІІІ Национален песенен празник „Песните на България проведен в местността „Офелиите” на Витоша, откъдето се завърна с плакет и грамота. На 03.12. хорът ще участва в юбилеен концерт в гр. Плевен по покана на хор“Кайлъшко ехо“ послучай 110 години организиран туризъм в Плевен. 

През 2012 година ТД“Мадарски конник“ ще чества 110 години организиран туризъм в Шумен.

КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „МАДАРСКИ КОННИК”

Клуб по ориентиране „Мадарски конник” е с председател Кирил Захариев и ръководство Янко Бояров,  Вярка Кирилова, Татяна Делева и Зефир Ников.

Клуб по ориентиране работи в три направления през 2010г.:

  • спортно състезателна;
  • организиране на състезания;
  • участия в републикански състезания: купа „Великден” – Търговище, „ Браун къп” – В. Търново, купа „Абритус” Разград, купа „Академик”, купа „Русе”, ДП „Мастърс”, купа „8 декември” – Варна, „Ветеран” Търговище  и др.,  общо 10 състезания.

Клубът  организира и беше домакин на традиционните за Шумен състезания „Първа Пролет” на 20-21 март и купа „Шуменска крепост – Сивен” на 28-29 август. С призови класирания в състезания през годината са Татяна и Янко Боярови, Георги Недев, Йордан Нанков, Зефир Ников, Елена Стоянова, Елка Ненова. В състава на дружеството има още и секция по маркировка с председател Денчо Денев.