Начало » Маршрути и атракции » Конен спорт

Конен спорт

КОНЕЗАВОД „КАБИЮК“

На първоначалния етап след възстановяването на конезавод „Кабиюк“ през есента на 1894 година стадата са били сформирани с коне, внесени от Русия, Полша, Австро-Унгария, Турция, принадлежащи към породите Чистокръвна Английска, Арабска, Орловска рисиста, Арденска тежковозна както и някои полукръвни кръстоски. 

През този период е положена основата на две от породите, които се развъждат в „Кабиюк“ и в наши дни. Това са Източнобългарската и Арабската-Шагия породи. На по-късен етап през 1954 г. се формира Чистокръвната Английска секция, а през 1977 г. – Чистокръвната Арабска секция.

В настоящия момент „Кабиюк“ отглежда средногодишно над 300 коня. Ежегодно тук се раждат над 80 нови кончета и над 70 коня с различна степен на подготовка биват продавани както в България, така и в чужбина (преди всичко в съседните държави – Гърция, Турция, Кипър, Сърбия, Македония, а така също и в редица Западноевропейски държави). Отглежданите в момента коне принадлежат към посочените по-горе четири основни породи, а именно:

  •   Чистокръвна Арабска
  •   Чистокръвна Английска
  •   Арабска-Шагия
  •   Източнобългарска

Развъждат се също и малки стада от Шотландски понита и коне от Хафлингерска порода.

За повече информация:

+359 (54) 801 050; 801 060
www.kabiuk.net