Начало » Културни институти » ЦПЛР-ОДК Анастас Стоянов

ЦПЛР-ОДК Анастас Стоянов

Центърът за подкрепа за личностното развитие на децата  – Обединеният детски комплекс е  създаден през 2018 г след сливане на две институции за работа с деца. Той е институция в системата на предучилищното и училищното образование и престижна школа за  развиване на способностите на децата и учениците от град Шумен и предоставяне  на възможност за изявата им в областта на науките, технологиите и изкуствата.

Разполага със съвременна материална база и  хостел за отдих и обучение на територията на Природен парк „Шуменско плато”.
Комплексът предлага повече от  30  форми за занимание– клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и свободното време на децата и родителите. В тях опитни педагози създават и реализират авторски и мобилни програми за неформално образование във всяка възрастова група.

Иновавация на работата на комплекса е центърът за кариерно развитие, неоценим помощник в организирането и провеждането на дейности по кариерно ориентиране в училище.

Центърът е организатор на  Международните детско-юношески хорови празници ”Д. Войников”, началото на които е поставено  през 1971 година по инициатива на проф. Венета Вичева.  Техен домакин и достоен продължител на богатите музикални и културни традиции на град Шумен е Детски хор“Бодра песен” с с главен художествен ръководител и диригент Деница Узунова.

От 1995 г паралелно с хоровите се провеждат и  национални ученически театрални  празници „Тодор Колев“. 

През лятото заниманията по интереси не се прекъсват, като за целта се използва базата  на ул. ,,Цар Освободител“ 152  в къща ,,Баба Райна“.

 Шумен 9700, п.к. 146
бул. “Славянски” № 72

тел./факс  – 054 860 056
odkshumen@abv.bg

www.odk-shumen.com