Начало » новини » Интерактивни технологии представят културно-историческото наследство в шуменския край

Интерактивни технологии представят културно-историческото наследство в шуменския край

Посетителите в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” ще могат да ползват компютърен терминал с достъп до електронна туристическа карта с информация за културно-историческо наследство в шуменския край, което е с национална и местна значимост, но е слабо популярно и остава встрани от активния туристически интерес. Терминалът и електронната туристическа карта са резултат от работата на библиотеката по проекта „Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества”, защитен по програма „Културно наследство” на Национален фонд „Култура”. Сред представените обекти, с които стартира електронната карта, са тракийският гробничен комплекс при с. Ивански, средновековният манастир „Св. Пантелеймон” в местността Патлейна край Велики Преслав, възрожденските църкви и килийните училища във Велино, Янково, Върбица, Нови пазар и Дивдядово, скалните манастири в селата Хан Крум и Осмар, девташларите край Плиска и селата Златна нива и Царев брод и др. Обектите са представени с текстов, снимков, а някои от тях и с видеоматериал и са придружени с информация за историята на населеното място, в което се намират.

Освен в електронната туристическа карта, проучените обекти библиотеката представя като реални места на паметта с тяхното историческо и културно значение и в двуезична книжка пътеводител и във фотоизложба „Шуменският край: културно-историческо наследство”. Изложбата може да бъде разгледана в библиотеката до 24 юли.

Проектните дейности и резултати целят опазването и популяризирането на слабо познато културно наследство с национална и местна значимост, както и съживяване на интереса към малките населени места като атрактивни дестинации в сферата на културния туризъм и разгръщане капацитета на библиотеката като културна институция.