Начало » Град Шумен – Как да ни намерите

Град Шумен – Как да ни намерите

Главни пътни артерии до град Шумен

първокласен път І-4 София – В.Търново – Шумен ( Е772 )

първокласен път І-2 Русе – Шумен – Варна ( Е70 )

първокласен път І-7 Румъния / Силистра – Шумен – Ямбол – Лесово / Турция

второкласен път ІІ-73 Шумен – Смядово – Карнобат

главна ж.п. линия София – Шумен – Варна

ж.п. линия Шумен – Комунари – Карнобат, връзка с Южна България.

Кратка история – град Шумен

Първите данни за човешка дейност в региона на Шумен са от ранножелязната епоха – ХІІ в. пр. Хр. От този период датира първото укрепление. То се състои от дебели 2 метра стени, изградени от необработени ломени камъни.

Името на Шумен като Симеонис (Шимеомис) се споменава за пръв път през ХІІ в.  През 1153г. арабският пътешественик Идриси описва града като стар и прочут при полите на върховете, в добре напоявана и прекрасно обработвана покрайнина, със значителна търговия. Проф.Томашек от своя страна смята, че Симеонис е видоизмененото арабско име на цар Симеон. През XIVв. дубровнишките търговци, за които селището се е явявало точно на пътя от Дубровник през София и Търново за Балчик и Силистра, изговаряли името му Шумна или Шуман. Бехайм, който описва походите на Владислав III Варненчик през 1444 г., нарича крепостта Шемла.  Иречек и Иширков обясняват етимологията на Шумен от шума, зашумен, тъй като градът се намирал в гориста и зашумена местност.

След като римляните завземат тези територии, те построяват военен кастел на мястото на руините на тракийското укрепление.  Старобългарското укрепление на това място датира от 7-10 век. През вековете, около мястото, където днес се намира съвременният град са били строени предпазни стени и кули. Така старобългарското укрепление се превръща в добре защитен феодален град с вътрешен и външен укрепителен пояс с 28 кули, 3 порти, църкви и работилници.

Градът пада под османска власт след продължителна обсада. След Освобождението първоначално градът запада поради загубата на пазари за занаятите, но после постепенно се съвзема.  

През епохата на Възраждането Шумен се превръща в един от най-активните занаятчийски и търговски центрове. В града се развива изключителен културен живот.  Именно Шумен е градът с много първи за страната случили се културни инициативи. На 11 май 1813 г. в града се е състояло първото в България честване на Светите братя Кирил и Методий. През 1828 г. е основано първото килийно училище за девойки, През 1846 г. са основани първите училищни самодейни колективи, а през 1856 г. – първото Девическо класно училище. Първото взаимно училище в кв. Дивдядово е от 1846 година. През 1851г. Михаил Шафран създава първия български оркестър от 11 българчета.

Тук са творили бележитите възрожденски дейци: Добри Войников, Васил Друмев, Сава Доброплодни, Панайот Волов, Нанчо Попович, Илия Р. Блъсков и други. За основател на българската драма и театър и за пръв български драматург се смята  Добри Войников. През 1871 г. той поставя началото на българската комедия с „Криворазбраната цивилизация”. През 1856 г. се открива читалище „Добри Войников” в Шумен. На 15 август 1856 г. в читалището е изнесено първото в България театрално представление – побългарената от Сава Доброплодни комедия „Михал Мишкоед“.

Първата оригинална българска повест е „Нещастната фамилия“ на Васил Друмев написана през 1861г.  В историята на българската литература Васил Друмев оставя името си и като драматург. „Иванку, убиецът на Асеня I“ е първото българско значително оригинално драматично произведение.

В Шумен е организирана една от първите археологически сбирки в България през 1857, с което се слага началото на музейното дело в града.

Тук е роден апостолът на Априлското въстание – Панайот Волов.

Композиторът Панчо Владигеров прекарва голяма част от живота си в гр. Шумен.  

Град Шумен заслужава Вашето посещение.

Побратимени градове

Дебрецен – УНГАРИЯ

Дебрецен е град в Източна Унгария, център на окръг Хайду-Бихар. За първи път името на града фигурира в църковен документ от 1235г. Днес той е втори по големина в страната след столицата Будапеща. Отстои на 30 км от румънската граница и на 230 км от столичния мегалополис Будапеща. През Дебрецен преминава важната железопътна артерия водеща от Будапеща през Солнок, Дебрецен и Ниредхаза към украинската граница, респективно страните от бившия социалистически блок.

Къща-музей „Лайош Кошут” в гр. Шумен свързва българската и унгарската история. Там е живял водачът на Унгарската революция  Лайош Кошут по време на изгнанието си в Шумен. Ежегодно през месец август в гр. Дебрецен се провежда Фестивал на цветята.

Двата града са побратимени от м. Октомври 1998г.

www.debrecen.hu

Подолск – РУСИЯ

Разположен в централната част на Европейска Русия, по поречието на река Пахра, гр. Подолск е един от най-големите индустриални центрове в Московска област, с над 10 вида развита промишленост – електротехника, заводи за тежко машиностроене, цимент и кабели.           За първи път в руските хроники Подолск е споменат през 1627-1628 като феодално владение на манастир Данилов в Москва. През 1781 императрица Екатерина II провъзгласява Подолск за град.

В периода 20-30 септември 2005 година ДКТ „В. Друмев” реализира успешно турне в Русия с гостувания на сцената на  Двореца на културата в гр. Подолск.

Гр. Шумен и гр. Подолск са побратимени от м. Юни 2004г.

www.podolsk.biz

Браила – РУМЪНИЯ

Браила е град и административен център в окръг Браила, Влашко; Източна Румъния. Градът е пристанище на левия бряг на река Дунав. Намира се на около 20 км от град Галац. От 681 година попада в територията на Аспарухова България.

Град Шумен и град Браила са побратимени от м. Май 2017г.

http://www.primariabr.ro/

Джънджоу – КИТАЙ

Град Джънджоу (Zhengzhou) e  многомилионен град и административен център на централната провинция Хънан. Център е на текстилната промишленост в Китай. Името му идва от династията Суей. Разположен на южния бряг на Жълтата река (Хуанхъ), Джънджоу е бил древна китайска столица и традиционен търговски център. Притежава впечатляващо културно наследство, което отразява славна история. Градът е също така изходна точка към известния манастир Шаолин.

На Второто китайско изложение ЕКСПО „Озеленяване 2010” гр. Шумен се представи с проект „Българска градина”, пред чиито вход е разположена концентрична цветна фигура с формата на „Мадарски конник”, който е емблема от герба на Шумен и е избран за глобален символ на България. Градината ще остане неразделна част от ландшафта на китайския град.

Град Шумен и гр. Джънджоу са побратимени от м. Април 2007г.

www.zhengzhou.org.cn

Херсон – УКРАЙНА

Градът е разположен на висок и равен бряг на река Днепър, в близост до Днепровския лиман, където реката се влива в Черно море. Градът е важен транспортен център както за корабоплаването, така и за железопътния транспорт. В чест на Херсон в град Шумен е наименуван квартал на негово име.

Град Шумен и град Херсон са побратимени от 1962г.

https://www.citykherson.com/