Начало » Забележителности » Основни » Архитектурни паметници

Архитектурни паметници

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“

Читалище „Добри Войников” е основано през пролетта на 1856 г. от Сава Доброплодни и има 150 годишна история. Заедно с читалищата в Свищов и Лом, то слага началото на читалищното дело в България. В него се поставя началото на българския театър с побългарената комедия “Михал Мишкоед” на 15 август 1856г., на Художествената галерия, на Дружеството на художниците, на Дружеството на писателите чрез литературен клуб “Маяковски”. Тук се е играла първата оперета през 1914 г., с което започва оперетното дело в България, създадена е първата българска детска библиотека.

Сградата на читалището е построена през 1898г. по проект на френския архитект И. М. Мерсие

пл. „Възраждане” 4, тел: +359 (54) 875 586
www.d-voynikov.com

БЕЗИСТЕН

„Безистенът“ е паметник на културата от епохата на късното Средновековие. Дубровнишките търговци са го вдигнали за своите нужди през 1529 година. Някога се е намирал в центъра на Шумен, близо до конака и Томбул джамия, на персийски означава „покрит пазар“. Построен е от каменни блокове. Върху някои все още се виждат орнаменти с растителни и геометрични мотиви и писмени знаци. В различни периоди сградата е изпълнявала функциите на покрит пазар, на оръжеен склад, на ресторант.

ул. “Г. С. Раковски” № 20

СТАРАТА ШУМЕНСКА ЧАСОВНИКОВА КУЛА

Измежду всичките часовникови кули в България от XVIIIв., часовниковата кула е една от най-старите, а надписът, издялан още през 1740г. прави най-силно впечатление сред всички стихове върху часовникови кули у нас, с вечната си житейска мъдрост и поезията си . Снабдена е с опростен часовников механизъм, който работи безотказно повече от 270 години. Камбанният звън денонощно е отмервал времето за работа, за отваряне и затваряне на дюкяните, което се е спазвало строго от всички еснафи.

В основата на часовниковата кула е вградена чешма – вечният символ на времето, защото „водата от всичко е най-жива”. Почти по същото време на срещуположния бряг на р. „Поройна” се изгражда Томбул Джамия, която заради часовникът временно е наричана „Саат джамиси”.

ул. “Цар Самуил”

КУРШУН ЧЕШМА

Коршун чешма е построена през 1774 г. от варовикови дялани камъни. Лицевата фасада е богато орнаментирана. Първоначално е била покрита с оловни плочи, откъдето идва и името й (от арабски “куршун” – олово).

ул. „Съединение” 147

АНДРЕЙКОВОТО УЧИЛИЩЕ

Сградата е построена преди 1870 г., завещана заедно с лозе и градинка за издръжка на  първото класното девическо училище в България. Тук то се е помещавало 20 години  до 1890г. Носи името на дарителя Андрей Ранков. Днес е Дом на учителя.

бул. „Симеон Велики” 68

ВЪЗРОЖДЕНСКО УЧИЛИЩЕ В КВ. ДИВДЯДОВО

Килийното училище е сред малкото напълно запазени новобългарски училища у нас. Намира се в двора на църквата и е строено заедно с нея през 1846 г.

ул. „Килийно училище”
тел. +359 (0) 899 803 882

КЪЩАТА НА Д-Р ВЕРБИ

Къщата на д-р Верби е построена през XIX в. , собственост на заможният шуменски търговец Хаджи Верби. През 1876г. , най-големият му син, д-р Евтим Вербер завършва медицина в Атинския университет и работи като военен лекар. Неговите синове, Петър и Димитър, са известни лекари и дават своя принос за здравеопазването.

ул. „Цар Освободител” 154

КЪЩАТА НА ОВАНЕС АВШAРЯН

Къщата на Авшарян е единствената съхранена триетажна сграда в Шумен от средата на XIX в.
ул. „Стара планина” 14

КЪЩАТА НА БРАТЯ КУЦАРОВИ

Къщата на братя Куцарови е една от двете фамилни. Представлява  двуетажната симетрична сграда с еркер, застроена на уличната линия около 1872 г. Приземието е с масивни каменни стени, а етажът е изцяло паянтов.Трите еднакви дюкяна, на чиито врати и прозорци са поставени железни капаци са изпълнявали различни функции. В един от тях  е девическото училище, в друг след  1867 г. отваря  първата в града аптека на Георги Силаги, снабдена и уредена по европейски образец,  и  в началото на ХХ в е модно ателие на Була Бренберг. От 80-те години  е база на Съюза на българските архитекти.

ул. „Цар Освободител” 145

КЪЩАТА НА БУЧЕВИНОВИ

Къщата на Бучевинов е домът на Димитър Фесчиев от стар и богат търговски род, с манифактурен магазин за  платове и европейска стока, главно от Виена. Носи името на децата на запасния майор Бучеванов –  зет на Фесчиев, които получават в наследство имота.  Има сведения, че в тази къща се е  намирало първото кметство на града след Освобожндението.

ул. “Цар Освободител” №140

КЪЩАТА НА ХАДЖИ СТОЯН ГАНУШЕВ

Къщата на Стоян Ганушев е построена в първата четвърт на XIX в.Носи името на богат търговеци мецанат, изпълнявал функциите на кмет на българската община, съвет на онокилиите,преди Освобождението. Един отрадетелите засъздаване на девическо училище вграда. 
ул. „Цар Освободител” 152

КЪЩАТА НА ДИМИТЪР СРЕБРОВ

Къщата на Димитър Сребров е построената през 1872 г. от местния майстор уста Драгия  за Сава Бекяров, търговец манифакторист на едро, носи името наДимитър Сребров- учител и общественик, който купува къщата от първия собственик. Двуетажна симетрична сграда с еркер, изградена по средата на двора, разделяйки го на две. От 2016 г на гостите на града е предоставена възможност дасе снимат в ретро-фото и дадегустират местни специалитети.

ул. “Цар Освободител” 156

КЪЩАТА НА БАБА РАЙНА

Къщата на Баба Райна е построена около 1850г. Състояла се е от няколко отделни части обединени в г-образна форма с общ покрив. Имала е и таен проход. Баба Райна е радетел и един от основоположниците на девическото -педагогическо училище, което е първото в България.  Къщата е преустроена през 1982г по проект на арх. Валери Колев и Кантаржиев. Зала за културни прояви.

ул. “Цар Освободител” № 156